Vyplatí se kombinovat taurin s kofeinę?

Kombinace kofeinu a taurinu je nedílnou součástí naprosté většiny energetických nápojů. V produktech bez cukru jsou tyto sloučeniny zodpovědné za zlepšení fungování nervového systému. Tato kombinace může pomoci proti psychické, jak i fyzické námaze.

energie, kofein

  1. Účinek kofeinu
  2. Působení taurinu
  3. Testování synergie kofeinu a taurinu
  4. Shrnutí

Účinek kofeinu

Kofein, rostlinná bioaktivní sloučenina, působí tak, že snižuje aktivitu specifických struktur v mozku, které jsou zodpovědné za pocit únavy a ztráty bdělosti. Zvyšuje intenzitu metabolických změn nezbytných pro efektivní svalovou práci, což se projevuje zvýšením síly a vytrvalosti.

Nejen fyzická kondice

zlepšení funkce mozku

Kromě přínosů pro fyzickou kondici má kofein také pozitivní vliv na kognitivní funkce. Může podporovat koncentraci a schopnost soustředit se. Díky tomu mohou osoby konzumující kofein sledovat mj.: kratší čas reakce nebo zlepšenou schopnost rychlého rozhodování. Kofein může také zlepšit paměť, což je výhodné pro úkoly, které vyžadují intenzivní myšlení nebo studium.

Působení taurinu

Taurin je aminokyselina, která je široce rozšířena v živočišných organismech. Má mnoho různých funkcí a je přítomen v mnoha tkáních, včetně nervového systému, svalů a jater. Nejznámějším účinkem taurinu je jeho účinek na nervový systém modulací aktivity receptorů GABA (kyselina gama-aminomáselná).

Co jste možná nevěděli o taurinu?

Jakmile je taurin zpracován organismem, zlepšuje aktivitu těchto receptorů, což se projevuje sníženou náchylností k vnějším podnětům, které odvádějí pozornost, nebo psychickému stresu. Zajímavé je, že taurin také reguluje úroveň hydratace buněk a pomáhá udržovat rovnováhu elektrolytů. Jedná se o doplňkový, ale důležitý jev z hlediska fungování svalů.

Srovnání účinků kofeinu a taurinu

 

Charakteristika Kofein Taurin
Biochemický mechanismus Blokování adenosinových receptorů Aktivace GABA receptorů
Brzdění Únava Rozptýlení
Účinek Zlepšení výkonnosti organismu Odolnost vůči rušivým podnětům
Původ Rostlinné Zvířecí

Tabulka: Srovnání kofeinu a taurinu. 

Testování synergie kofeinu a taurinu

Studie provedená týmem tureckých vědců zkoumala kombinované i individuální účinky kofeinu a taurinu na fyzickou a kognitivní výkonnost. Studie se zúčastnilo 20 elitních boxerů ve věku 18 až 24 let. Boxeři byli podrobeni různým testům během čtyř různých sezení.

Je to dobrá kombinace pro bojová umění?

Pro každé testovací sezení dostali boxeři 60 minut před testem jednu z následujících látek nebo směsí: placebo skládající se z 300 mg maltodextrinu, dávku 6 mg/kg kofeinu, jednorázovou dávku 3 g taurinu nebo společnou dávku 3 g taurinu a 6 mg/kg kofeinu. Použité testy zahrnovaly Wingate test pro hodnocení krátkého cyklometrického sprintu, test Sport Kat-4000 pro posouzení rovnováhy a koordinace a Stroopův test vedený pomocí notebooku pro posouzení kognitivní výkonnosti. Studie přinesla výsledky přesvědčující o tom, že kombinované užívání kofeinu a suplementace taurinu přináší synergické výhody.

Čeho můžete dosáhnout kombinovanou suplementací?

Důležité je, že subjekty konzumující obě látky zaznamenaly v porovnání se skupinou s placebem výrazné zlepšení špičkového výkonu (W/kg), průměrného a minimálního výkonu (W) a doby do dosažení špičkového výkonu (s) během Wingate testu. Výsledky získané pomocí Sport Kat-4000 navíc ukázaly, že současné podávání kofeinu s taurinem významně zlepšilo rovnováhu a koordinační schopnosti sportovců ve srovnání se skupinou s placebem.

Shrnutí

Z kognitivního hlediska Stroopův test ukázal, že kombinace kofeinu a taurinu výrazně zlepšila reakční časy a zároveň snížila počet chyb. Toto zlepšení bylo znatelně lepší než výsledky skupin s placebem, samotným kofeinem nebo samotným taurinem.

Zdroj:

Ozan, M., Buzdagli, Y., Eyipinar, C. D., Baygutalp, N. K., Yüce, N., Oget, F., Kan, E., & Baygutalp, F. (2022). Does Single or Combined Caffeine and Taurine Supplementation Improve Athletic and Cognitive Performance without Affecting Fatigue Level in Elite Boxers? A Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Nutrients, 14(20), 4399. https://doi.org/10.3390/nu14204399

ZHODNOTIT ČLÁNEK:
0 / 5 5 0
SFD
Váš košík (...)
Produkt byl přidán Produkt byl odstraněn Do vašeho košíku byly přidány produkty z jiného zařízení Obnovili jsme váš košík z jiného zařízení