GDPR

Doložka výběru doplňků

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem poskytnutí personalizované odpovědi na základě Vámi poskytnutého souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobní údaje budou poskytnuty hostingové společnosti.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu nebo do okamžiku odvolání souhlasu s jejich zpracováváním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení a právo na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje budou zpracovávány formou profilování, a to tak, že na základě vyhodnocení Vámi poskytnutých osobních údajů Vám bude doporučen nejvhodnější doplněk stravy.

Doložka Newsletteru

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem přímého marketingu – zasílání newsletteru prostřednictvím emailu na základě Vámi poskytnutého souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dodavatelům IT služeb a marketingových služeb.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje jsou zpracovány do okamžiku odvolání souhlasu s jejich zpracováváním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení a právo na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Nebude-li poskytnut daný souhlas, správce Vám nebude zasílat newsletter.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje budou zpracovávány formou automatizovaného zpracování, avšak nebudou zpracovávány formou profilování.

Doložka pro zákazníky

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a obrany proti nárokům vůči společnosti SFD S.A. na základě právně odůvodněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje budou navíc zpracovávány za účelem posouzení spokojenosti zákazníků v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 4. Vaše osobní údaje budou předány hostitelským společnostem, kurýrním společnostem, poštovním společnostem, bankám, společnostem poskytujícím služby elektronických plateb, online obchodním platformám a servisním společnostem, hodnocení spokojenosti zákazníků.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, mj. právními předpisy upravujícími povinnosti správce v oblasti účetnictví, daní a poplatků a nároky z uplatňovaných vad a promlčecí lhůty.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitky proti zpracování.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem; bez poskytnutí osobních údajů nemůže být uzavřena smlouva a dojít k jejímu plnění.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány formou profilování a ani jinou formou automatizovaného zpracování.

Doložka pro obchodní partnery

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 4. Vaše osobní údaje budou předány hostingové společnosti, kurýrským společnostem, společnostem zajišťujícím poštovní služby, bankám, společnostem poskytujícím služby elektronického platebního styku.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou uloženy po nezbytně nutnou dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy mj. právními předpisy upravujícími účetnictví, daně nebo reklamace a uplatňováni práv.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení a právo na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány formou profilování a ani jinou formou automatizovaného zpracování.

Doložka kontaktního formuláře

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem zodpovězení Vašich dotazů a evidence odpovědí správce na Vaše dotazy, a to jako oprávněného zájmu správce podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 4. Vaše osobní údaje budou poskytnuty hostingové společnosti.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou uloženy po nezbytně nutnou dobu, případně do vznesení námitky proti tomuto zpracování, bude-li shledána jako důvodná.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 8. Poskytnutí osobních údajů z Vaší strany je nezbytným požadavkem, aby byl Váš dotaz zodpovězen.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány formou profilování a ani jinou formou automatizovaného zpracování.

Marketingová doložka

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem marketingu na základě Vámi poskytnutého souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 4. Vaše osobní údaje budou poskytnuty dodavatelům IT služeb (včetně dodavatele programu na monitorování webových stránek) a marketingových služeb.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu nebo do okamžiku odvolání souhlasu s jejich zpracováváním. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení a právo na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Nebude-li poskytnut daný souhlas, správce Vám nebude poskytovat informace o své činnosti.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje budou zpracovávány formou profilování, případně jinou formou automatizovaného zpracování.

Doložka reklamačního procesu

V souladu s článkem 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), informujeme, že:

 1. Správcem Vašich osobních údajů je polská obchodní společnost SFD S.A., se sídlem ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, Polská republika (NIP (DIČ): 7543022222, REGON (IČO): 160360680), zapsaná v rejstříku podnikatelů Státního Soudního Rejstříku vedeného Okresním soudem v Opolu, VIII Obchodní oddělení, pod číslem č. KRS 0000373427.
 2. Ohledně poskytnutí informací o zpracování osobních údajů Vás žádáme, ať kontaktujete našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pana Gabriela Kolasa, email: [email protected].
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyřízení Vámi uplatněného nároku z vad jako smluvní a zákonné povinnosti správce na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
 4. Vaše osobní údaje budou poskytnuty bankám, společnostem poskytujícím IT služby, marketingové služby, služby v oblasti účetnictví a hostingové společnosti.
 5. Vaše osobní údaje budou poskytnuty obchodní společnosti Google LLC., která zpracovává osobní údaje na území Spojených států amerických. Předání osobních údajů bylo zajištěno správcem standardními smluvními doložkami podle GDPR.
 6. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytně nutnou, která závisí od doby vyřízení Vašeho nároku z vad a trvání promlčecích lhůt.
 7. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 8. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vyřízení Vámi uplatněného nároku z vad.
 9. Máte-li za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.
 10. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány formou profilování a ani jinou formou automatizovaného zpracování.
Váš košík (...)
Produkt byl přidán Produkt byl odstraněn Do vašeho košíku byly přidány produkty z jiného zařízení Obnovili jsme váš košík z jiného zařízení