Který vitamin pomáhá při opalování?

Podporu opalování lze chápat dvěma způsoby. Prvním způsobem, jak zlepšit "chytání" barvy kůže, je ochrana před negativními účinky nadměrného vystavení slunečnímu záření. Druhým způsobem je podpora tvorby kožních pigmentů, tj. melaninů, ale zde není situace tak jednoduchá jako v případě ochrany před spálením.

opalovací vitamíny

  1. Co určuje barvu pleti?
  2. Jak opalování funguje?
  3. Vitamíny a opalování

Co určuje barvu pleti?

To, zda má někdo téměř bílou pleť, nebo pleť tak tmavou, že už se ani nedá opálit, závisí na množství melaninu v kůži. Hlavní určující faktor je genetický a nejčastěji je barva kůže výsledkem barvy kůže rodičů nebo někdy výsledkem určitých odchylek (např. v případě albinismu).

Množství melaninu v kůži závisí na genech, které s ním přímo souvisejí, ale také na genech nepřímo regulujících jeho produkci. Melanin se vyrábí z aminokyseliny tyrosinu, takže případné genetické problémy s "obratem" této aminokyseliny v těle mohou mít vliv i na melanin a barvu kůže.

žena - opalování

Jak opalování funguje?

Opalování je proces, který lidé podstupují, aby získali tmavší barvu pleti, než je jejich přirozená. Je však důležité si uvědomit, že opálení je spíše dočasnou adaptací organismu na zdravotní rizika nadměrného vystavování se slunečnímu záření než něčím, co by evolučně mělo pomoci něčemu jinému. Kožní buňky se totiž "snaží" přizpůsobit podmínkám, přičemž jedním z projevů v prostředí intenzivního slunečního záření je zvýšená produkce melaninu, tmavého (hnědého) pigmentu.

Jeho hlavní funkcí v těle je ochrana před UV zářením poškozujícím DNA. Kromě kůže dodává barvu také vlasům nebo očím. Lidé s extrémně světlou pletí jsou náchylnější ke spálení a kožním chorobám způsobeným slunečním zářením než lidé s přirozeně tmavou barvou pleti. Rychleji však syntetizují vitamin D, který je nezbytný pro mnoho životně důležitých procesů a který spolu s melaninem chrání před zářením.

Vitamíny a opalování

Ačkoli se obecně má za to, že vitamin A přispívá k opalování, vědecké zdůvodnění mimo něj poukazuje na další vitaminy, které mohou mít ještě větší potenciál. Tento potenciál se však týká spíše ochrany kožních buněk než podpory ztmavnutí kůže. Z vitaminů může mít na proces opalování nejpříznivější vliv vitamin C. 

Podílí se na zmírnění oxidačního stresu a syntéze kolagenu, takže může být ochranným faktorem proti účinkům slunečního záření při opalování. Kromě vitaminu A se pozornost obrací také na vitamin E, rovněž pro jeho antioxidační potenciál. Při úvahách o úloze vitaminu A při opalování je třeba mít na paměti, že oranžový odstín pokožky, který se může objevit při jeho zvýšené konzumaci, je spíše projevem jeho nadbytku v organismu než zvýrazněného opálení. Pokud se však užívá v dávkách odpovídajících potřebám, lze počítat i s antioxidačním účinkem.

ZHODNOTIT ČLÁNEK:
0 / 5 5 0
SFD
Váš košík (...)
Produkt byl přidán Produkt byl odstraněn Do vašeho košíku byly přidány produkty z jiného zařízení Obnovili jsme váš košík z jiného zařízení